_Ö_

Arbets-modeller - Plexiglas-modeller - Trä-modeller - Volyms modeller - Prototyper

__

Vi bygger modeller i olika detaljeringsgrad. Tackvare stor erfarenhet kan vi erbjuda modeller från volymstudier till avancerade presentationsmodeller. Vi bygger modeller i tex. kartong, friggolit, plexiglas, trä, blockmaterial och aluminium