Levenstams modellbyggeri

Vi bygger arkitekturmodeller

Levenstams Modellbyggeri
Vi bygger arkitekturmodeller
Levenstams Modellbyggeri
Vi bygger arkitekturmodeller
Levenstams Modellbyggeri
Vi bygger arkitekturmodeller

CAD

sofware

3D Printer

3d

Laser

laser

CNC Fräs

Levenstams Modellbyggeri

Vi är specialiserade på att ta fram fysiska arkitekturmodeller.
CAD, laserskärare, 3D printer och CNC fräs borgar för hög kvalitet och precision. 

Vi bygger arkitekturmodeller i olika detaljeringsgrad. Tackvare stor erfarenhet kan vi erbjuda modeller från volymstudier till avancerade presentationsmodeller. Vi bygger modeller i tex. kartong, friggolit, plexiglas, trä, blockmaterial och aluminium

Modellbyggeriet kan även tillverka prototyper med hjälp av 3D printer, datorstyrd laser skärning och CNC fräsning. Vi kan hjälpa dig med Cad underlag eller ge instruktioner hur ni själva förbereder inför tex. laserskärning.

Vi designar och tillverkar även modellflygplan byggsatser i balsaträ, glasfiber, kevlar och kolfiber. Vi utför även mindre laminerings arbeten med vacuum teknik eller traditionell handuppläggning.

Modellbyggeriet bildades 1999 av Maria Levenstam och har sedan dess tillverkat arkitekturmodeller i olika skalor och material såsom kartong, plexiglas ABS plast, frigolit mm.
Vi kan även erbjuda 3-axlig fräsning i aluminium, trä och plast t.ex. maskindetaljer och prototyper.
Vår ljusa härliga ateljé ligger vid Hägernästorg i Täby